Skip to main content

You are here

SWEA International, MN

SWEA International, MN (Swedish Women's Educational Association) consists of about 50 Swedish speaking women of different ages and different interests who enjoy getting together. We embrace the Swedish language, traditions and heritage. Whether you recently left Sweden or have lived here a long time, SWEA provides a strong personal network as well as valued support to Swedish industry and families abroad.  Besides monthly meetings with different activities, there are five interest groups: mother-child play group, Swedish movie nights, Swedish book club, downtown group (restaurant visits) and a fitness-wellness group. 

Svenska: SWEA International i Minnesota består av ett femtiotal svensktalande kvinnor i olika åldrar och med olika intressen som tycker om att träffas och umgås.  Främst månar vi om det svenska språket men också våra traditioner och det svenska arvet.  Vare sig man lämnade Sverige nyligen eller har bott här en längre tid så tycker vi att det är både roligt, trevligt och skönt att bygga upp ett nätverk av kvinnor i samma situation. 

Förutom våra månadsmöten med olika teman har vi dessutom fem intressegrupper: mamma-barn-gruppen, filmklubben, bokklubben, downtowngruppen (restaurangbesök) och friluftsgruppen.