You are here

svenska pa slottet

Svenska på slottet börjar / Swedish at the Castle begins

Wednesday, September 5, 2018 - 6:00pm to 8:00pm

Meets the first Wednesday of each month from 5-8 p.m. beginning Sept. 5

Pratar du svenska? Svenska på slottet är ett nytt månatligt program för dig! Besök vårt slott första onsdagskvällen i månaden och fördjupa dig i det svenska språket. Delta i en mängd olika program på svenska för alla åldrar - filmvisning, brädspel, slöjd, tipspromenader med mera!

Ingår i entrébiljetten / Gratis för ASI medlemmar

Pratar du svenska? Svenska på slottet is a new monthly program just for you! Visit our castle on the first Wednesday evening of every month to immerse yourself in the Swedish language. Take part in a variety of Swedish-language programming such as film screenings, board games, slöjd (crafts), scavenger hunts and more! Swedish speakers of all ages and levels welcome.

Included in the price of museum admission / Free for ASI members

Cost: 
Included in museum admission. No registration required.

Share this