Skip to main content

You are here

Now on view

  • install on fence
  • install on fence

Swedish Dads - by Johan Bävman

Jun 18, 2020 to Oct 04, 2020

Join ASI for the first-ever virtual collaboration with the National Nordic Museum to celebrate the simultaneous showing of Swedish Dads with two discussion-based talks with Johan Bävman: on September 13 and September 23. Each talk will be unique, covering different works on view – sign up for one, or both! 

Explore fifteen of the portraits from the photographs series Swedish Dads by Johan Bävman online at ASI from June 20 to October 4, 2020. These portraits are also hanging outside ASI for public viewing along the historic fence on Park Avenue.

Swedish Dads is a photographs series with portraits of 45 dads who belong to the relatively small percentage of Swedish men who, with Sweden's generous parental leave policies, choose to stay at home with their children for six months or longer. Through this series, Swedish photographer Johan Bävman examines why these fathers opted to stay at home and how the relationships with their children and their partners changed as a result. Text is provided in Spanish, Somali and English.

While the ASI building remains closed, we wanted to find a way to share these portraits with you and bring art to the community. During these difficult times, many parents have found themselves at home with their children more than ever before.

Swedish Dads aims to inspire and create role models for other dads, and to contribute to ongoing discussion around gender equality and parenting.
What can we learn from these dads? What could they learn from us?

The U.S. début and tour of Swedish Dads is supported by Embassy of Sweden.

Swedish | Svenska

Swedish Dads är en serie fotografier som visar 45 pappor tillhörande den bråkdel av svenska män som väljer att vara hemma med sina barn i minst sex månader.  Genom denna serie utforskar den svenske fotografen Johan Bävman dels varför dessa pappor har valt att vara hemma med sina barn, dels hur deras relation med barnen och sambon/makan som resultat har förändrats.

Trots att ASI för tillfället har stängt, vill vi hitta ett sätt att dela dessa porträtter med Er och medföra konst till samhället. Under dessa svåra tider har många av oss hamnat hemma tillsammans med våra barn - i vissa fall för första gången.

Swedish Dads ämnar att inspirera och forma förebilder för andra pappor.  Likaså hoppas vi att utställningen kan ge upphov till samtal om jämställdhet och föräldraskap.   Vad kan vi lära oss av dessa pappor?  Vad skulle de kunna lära sig av oss?

Utställningen Swedish Dads debut och turnering i USA stöjds av Svenska ambassaden.

Spanish | Español

Swedish Dads es una serie de fotografías que retrata a 45 padres que pertenecen al porcentaje relativamente pequeño de hombres suecos que optan por quedarse en casa con sus hijos durante seis meses o más. A través de esta serie, el fotógrafo sueco Johan Bävman examina por qué estos padres han optado por quedarse en casa con sus hijos y cómo ha cambiado la relación con sus hijos y sus parejas.

ASI permanece cerrado, pero queríamos compartir estos retratos con usted, especialmente ahora. COVID-19 desarraigó nuestras vidas. Con el cierre de la guardería y la escuela, muchos padres se han encontrado en casa con sus hijos, algunos por primera vez.

Los papás suecos tienen como objetivo inspirar y crear modelos a seguir para otros padres, así como contribuir a la discusión en curso sobre la igualdad de género y la paternidad.

¿Qué podemos aprender de estos padres? ¿Qué podrían aprender de nosotros?

El debut y la gira de los papás suecos en Estados Unidos cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia

Somali | Soomaali

Swedish Dads waa sawiro laga qaaday 45 aabe oo ka tirsan boqolkiiba inta ugu yar ee ragga Sweden oo dortay inay ilmohooda guriga la joogaan lix bilood ama ka badan. Swedish sawir qaadaha Johan Bävman wuxuu rabaa inuu bandhigaan ku ogaado sababta ay aabayaasha ay u doorteen inay ilmohooda guriga la joogaan iyo sido kale siday u bedelmatay xiriirka ay ilmohooda iyo xaaskooda la lahaayeen.

In kasto ay ASI xerantahay, waxaan rabnay in aan helno si aan idin la wadaagno sawiradaan. Xilligaan aan hadda ku jirno oo xanaanooyinka iyo iskuulada la xeray, waalidiin badan ayaa ilmohooda guriga ku haysta – qaar markii ugu horeysay ay tahay. 

Swedish Dads waxay ujeedadeedu ay tahay inay aaboyinka ay dhiirigeliso iyo tusaale loo sameeyo, sidoo kale inay wax ka qabato doodka ku saabsan sinnanta ragga iyo dumarka iyo waalidnimada. Aabeyaashaan maxaan ka baran karnaa? Annagana maxay naga baran karaan?

Markii ugu horeysey ee Swedish Dads Mareykanka lugu bandhigay waxaa taageeraya safaarada Sweden. 

About Sweden

In 1974, Sweden was the first country in the world to replace maternity leave with parental leave. Sweden has one of the most generous parental leave policies in the world, allowing parents to stay at home with their child for a total of 480 days, while receiving 80 % of their salary from the state. Despite a generous allowance, Sweden’s dads still only use 29 % of the total amount of parental leave days. Only 14 % of parents split the days evenly. 

Swedish | Svenska

Om Sverige

Sverige var 1974 det första landet i världen som ersatte mammaledighet med föräldrapenning.  Sverige har en av de mest givmilda föräldraledighetslagarna i världen.  Lagen tillåter föräldrar att vara hemma med sitt barn i 480 dagar med 80% av lönen i behåll från staten.  Trots denna generösa ersättning väljer svenska pappor endast att ta ut 29% av sina tilldelade föräldraledighetsdagar.  Endast 14% av föräldrar delar lika på föräldraledigheten.

Spanish | Español

Sobre Suecia

En 1974, Suecia fue el primer país del mundo en reemplazar la licencia de maternidad por la licencia parental. Suecia tiene una de las políticas de licencia parental más generosas del mundo, lo que permite a los padres quedarse en casa con sus hijos durante un total de 480 días, mientras reciben el 80% de su salario del estado. A pesar de una generosa asignación, los padres de Suecia todavía solo usan el 29% de la cantidad total de días de licencia parental. Solo el 14% de los padres divide los días de manera uniforme.

Somali | Soomaali

Ku Saabsan Sweden

Sanadkii 1974, Sweden wuxuu noqday wadankii ugu horeeyey oo fasaxa hooyada ugu bedela fasaxa aabanimada. Sweden wexey leeyihiin mid ka mid ah barnaamijyada adduunka ee fasaxa waalidiinta ugu deeqsisan, oo ay u fasaxayaan waalidiinta inay ilmohooda guriga la joogaan 480 maalmood, ayago 80%  lacagtooda ay dowlada ka heleyaan. In kasta deeqsinimadaan loo ogolyahay, aabayaasha Sweden waxey ka isticmaalaan fasaxa loo ogolyahay 29% keliya. Waalidiinta 14% keliya ayaa waxay maalmaha u kala qeybsadaan si isku mid ah.

About the Artist

Johan Bävman is a freelance photographer based in Malmö, Sweden. Swedish Dads has garnered widespread international attention and has been exhibited in 65 countries. Johan has received many awards for his images, including World Press Photo, POY, UNICEF Photography Award, Swedish news agency TT’s Grand Prize, and Picture of the Year in Sweden.

www.johanbavman.se/swedish-dads 

Swedish | Svenska

Om konstnär

Johan Bävman, född 1982, frilansfotograf med basen i Malmö, Sverige.

Johan Bävman kombinerar sina egna fotoprojekt med frilansuppdrag från kunder världen över. Fotoprojektet Swedish Dads har haft ett enormt genomslag och publicerats/delat över hela världen och utkommit i bokform på eget förlag med engelsk text.

Johan Bävman har mottagit många priser för sina bilder, så som World Press Photo, POY, Sony Award, NPPA, UNICEF Photo Award, TT´s Stora fotopris och Årets bild i Sverige.

Spanish | Español

Sobre el artista

Johan Bävman es un fotógrafo independiente establecido en Malmö, Suecia. Los papás suecos han atraído la atención internacional generalizada y se han exhibido en 65 países. Johan ha recibido muchos premios por sus imágenes, incluyendo World Press Photo, POY, UNICEF Photography Award, el Gran Premio de la agencia de noticias sueca TT y Picture of the Year en Suecia.

Somali | Soomaali

Ku Saabsan farshaxanimada

Johan Bävman waa sawir qaade  madax bannaan oo degan magaalada Malmö ee wadanka Sweden. Swedish Dads wuxuu helay fiiro caalami ah waxaana sawiradiisa lagu bandhigay 65 wadan. Johan sawiradiisa wuxuu ku helay abaalmarin badan, oo ey ka mid yihiin World Press Photo, POY, UNICEF Photography Award, Swedish news agency TT’s Grand Prize, iyo Picture of the Year in Sweden.

I use portraits of fathers with their children in everyday situations, and interviews with dads to aim the spotlight on fathers who prioritize the connection to their children, rather than their jobs. I am not looking to glorify these fathers, rather just encourage a conversation about why they are looked upon as unique.

During my own paternity leave, I had trouble finding information about parenting from a father's perspective. Perhaps more men would start thinking about their role as fathers if they would see and hear other dads share their thoughts and ideas about parenting.

Johan Bävman

Ticket Info

All admission requires advanced registration.
Free for members.
Admission & Registration

Share This

Sponsors

Thanks to the Embassy of Sweden in Washington D.C. for their support of this exhibition.

washington_embassy_of_sweden_cmyk_c.jpg

Logo - Washington_Embassy_of_Sweden